Protipoplavna zaščita

Mobilna protipoplavna zaščita kot sestavni del protipoplavnih ukrepov

12. 07. 2013

Po vzoru uspešno izvedenih projektov v tujini, je tudi v Sloveniji mobilna (odstranljiva) protipoplavna zaščita postala sestavni del projektov zaščite območij in objektov pred uničujočimi posledicami poplav.

Mobilna protipoplavna zaščita kot sestavni del protipoplavnih ukrepov

Število projektov za povečanje poplavne varnosti je v Sloveniji v zadnjih letih močno porastlo. Vsa večja mesta so zgrajena ob vodotokih, povečana intenzivnost padavin v kratkih obdobjih pa zahteva ukrepanje. Mobilna protipoplavna zaščita se ob številnih prednostih vse bolj uveljavlja, kot ena izmed možnih rešitev. Za umestitev v prostor je potrebno sorazmerno malo prostora poleg tega pa ohranjamo obstoječo veduto. Tovrstna zaščita je praktično edini način za zanesljivo zaščito na infrastrukturnih objektih (mostovi, ceste, zgradbe, ..) in je ob ustreznem načrtovanju zanesljiva tudi pri večjih višinah zaščite. Poleg naštetih prednosti sta hitra in enostavna postavitev v primeru nevarnosti ključnega pomena pri odločitvi za tovrstno rešitev.

Mobilna protipoplavna stena v Laškem je trenutno največji tovrstni objekt v Sloveniji.

Odstranljiva protipoplavna stena – Savinja v Laškem

V sklopu ureditev Nadgradnje železniške proge Zidani Most – Celje, je bila izvedena prestavitev regionalne ceste z novim podvozom pod železniško progo in novim mostom preko Lahomnice. Med cesto in Savinjo je v dolžini 211 m izveden visokovodni zid, ki ščiti novi podvoz in naselje pred poplavami pri pretokih Savinje s povratno dobo 100 let. Zaradi ohranjanja vedute in hkrati zagotavljanja protipoplavne varnosti je del zidu odstranljiv – zgrajena je mobilna protipoplavna stena. Z odstranljivo steno je izvedena tudi zaščita preko ceste.

Ob izgradnji AB temelja se vgradijo pritrdilne plošče, na katere s ob postavitvi pritrdijo vmesni stebri. V polja med odstranljivimi ločilnimi stebri se vstavi ustrezno število zaporednih zapornih elementov – lamel. Lamele so med seboj in na tla tesnjene z horizontalnimi tesnili, vertikalna tesnila so vstavljena v končnih in ločilnih stebrih. Po vstavitvi lamel se z pomočjo posebnih pritrdilnih elementov zagotovi tesnost protipoplavne stene. Mobilna stena (sistem IBS HW-100K) je razdeljena na dva dela: prvi ima skupno dolžino 168 m in nominalno višino zaščite 100 cm. Sestavljen je iz dveh trajno vgrajenih končnih stebričkov, 41 odstranljivih vmesnih stebričkov in 210 lamel. Preko ceste je umeščena mobilna stena (sistem IBS HW-W100K) v skupni dolžini 10 m. Mobilna stena je z dvema odstranljivima stebroma razdeljena na tri enaka polja. Med stebričke se v vsako odprtino vstavi 15 (višinsko) zaporednih lamel, s skupno višino zaščite 225cm . Čas potreben za postavitev demontažnih protipoplavnih sten, izmerjen ob preizkusni postavitvi je 2 uri. Pri postavitvi je sodelovalo šest oseb.