Protipoplavna zaščita

Junijske poplave 2013 na porečju avstrijske Donave

13. 07. 2013

V letu 2013 je bila v večini srednje Evrope zelo mokra pomlad in nekatera področja so bila v mesecu maju deležna najvišjih količin padavin odkar se beležijo vremenske razmere.

Junijske poplave 2013 na porečju avstrijske Donave

Ob koncu maja / začetku junija sta združena kompleksna vremenska sistema nizkega zračnega tlaka, ki sta nastala nad Mediteranom in severno Afriko ustvarila pogoje za izjemno intenziteto padavin, katerim so sledile poplave, zabeležene kot ekstremni dogodek stoletja. Avstrijski hidrografi na Dunaju so zabeležili najvišje vrednosti pretokov rek od leta 1830, ko so se te začele beležiti. Tako je ta dogodek s 11.000 m3/s pretoka na reki Donavi presegel dotlej najvišjo izmerjeno vrednost iz leta 1899, ki je znašala 10.500 m3/s.

Najvišji in najspektakularnejši demontažni zid je bil dokončan decembra 2010 v kraju Grein. Sistem s skupno višino pregrade 3.60m

V štirinajstih krajih oz. občinah ob Donavi, vključno z Linzom, skozi pokrajino Machland preko hidroelektrarneYbbs ter skozi Wachau do Kloster Neuburga malo pred vrati Dunaja, so bili nameščeni demontažni protipoplavni zidovi kot zaščita proti grozečemu poplavljanju. Skupna dolžina de-montažnih zidov na tem območju presega 11km. Leta 2007 je IBS Technics v Linzu predal prvi večji tovrstni sistem zaščite upravljalcem – mestu Linz. Odstranljivi protipoplavni zid dolžine skoraj 1km ima površino cca. 2.250m² in je sestavljen iz pribl.. 3.160 lamel ter 310 stebrov in zagotavlja varovanje pred visoko vodo do višine 3.50m nad nivojem terena. Po površini največji demontažni sistem protipoplavne zaščite je bil dokončan v aprilu 2010 v Weißenkirchnu, v Wachavski regiji. Zid dolžine treh kilometrov sestavlja 8.800 lamel in stebrov, s skupno površino kar 6.350m2.

Najvišji in najspektakularnejši demontažni zid je bil dokončan decembra 2010 v kraju Grein. Sistem s skupno višino pregrade 3.60m, kot gledano na nivo terena – višina zaščite je enaka višini zgornjih etaž ščitenih objektov. Protipoplavni ukrepi v kraju Grein so bili izvedeni v sklopu projekta protipoplavne zaščite pokrajne Machland za naročnika Machland Damm GmbH, kot eden od šestih odsekov demontažnih zidov v celotnem projektu. Celoten projekt je bil zaključen 25. Avgusta 2012.

Manj kot leto kasneje v Juniju 2013 se je izkazalo, da so se kraji Linz, Mauthausen, Naarn, Mitterkirchen, Baumgartenberg, Saxen, Grein, Ybbs, Persenbeug, Spitz, Oberarnsdorf, Rührsdorf, Weißen-kirchen in Kloster Neuburg lahko uspešno ubranili stoletnih poplav z namestitvijo IBS demontažnih proti-poplavnih zidov v skupni površini 25.000m². V Greinu je višina poplave valovala do 5cm pod višino zaščite. Vsi elementi odstranljivega protipoplavnega zidu so zanesljivo opravljali svojo funkcijo, čeprav se je gladina Donave spuščala zelo počasi. Zaradi neverjetne zanesljivosti IBS sistema je bilo tudi skupnostim, na katere je ta dogodek vplival ter očividcem jasno, da lahko zaupajo izvedenim ukrepom protipoplavne zaščite.

Povzetek

Glede na sovpadanje dokončanja projekta in poplav lahko rečemo, da so bili nedavno zgrajeni demontažni zidovi takoj preizkušeni do predvideno največjih ekstremov. Reševalne enote so morale tako logistično kot organizacijsko delovati vrhunsko, prebivalci pa so bili konstantno pod pritiski pozitivnih in negativnih napovedi, neprepričani ali bo višina zaščite zadostna ali ne. Odlično ekipno delo enot zaščite in reševanja, prebivalcev, politikov in projektantov je omogočilo lokalnim skupnostim, da se vrnejo v vsakdanje življenje v najkrajšem možnem času; podjetja so nadaljevala s poslovanjem, turisti in obiskovalci so se ponovno varno sprehajali po promenadi ter najpomembneje, zemljišča in lastnina več tisočih ljudi je ostala nepoškodovana.