Protipoplavna zaščita

Odstranljiva protipoplavna zaščita – zanesljiva obramba pred vodo

Finance.si 27. 10. 2023

Vodna ujma, ki je avgusta prizadela Slovenijo, je sprožila mnogo razprav, ali bi lahko tako hude posledice preprečili. Mnogi lastniki stanovanjskih hiš, ki stojijo ob vodi, razmišljajo, kako bi lahko v prihodnje vodo ustavili pred vrati svojih hiš.

Odstranljiva protipoplavna zaščita – zanesljiva obramba pred vodo

Ena izmed rešitev je odstranljiva protipoplavna zaščita, ki je primerna za zaščito stavb, dvorišč in tudi večjih območij. »Po avgustovskih poplavah se je zanimanje za začasno protipoplavno zaščito stavb močno povečalo,« pove Peter Demšar, direktor podjetja Pal inženiring.

Čeprav si ljudje želijo hitrih in univerzalnih rešitev, gre za kompleksen in tehnično zahteven poseg. Preden se zanj odločimo, je treba ugotoviti, ali je stavba zanj sploh primerna in ali je rešitev skladna z območnimi smernicami protipoplavne zaščite. Prepričati se je treba tudi, da lastna zaščita ne ogroža drugih. Šele potem lahko sledita načrtovanje in strokovna vgradnja.

Najprej je treba temeljito preveriti, ali je odstranljiva protipoplavna zaščita zares primeren ukrep. Nič se ne dela na hitro in na pamet, s tem bi lahko ogrozili sebe in druge.

Med stebre se nameščajo odstranljive lamele

Začasna protipoplavna zaščita je sestavljena iz trajno vgrajenih stebrov in iz odstranljivih stebrov in lamel. Trajno vgrajene stebre vgradi pooblaščeni izvajalec, odstranljivi deli pa so izdelani po meri za posamezno odprtino. So lahki, njihova namestitev, skladiščenje in vzdrževanje pa so ob upoštevanju navodil proizvajalca nezahtevni.

  • Dolga življenjska doba
    Začasna odstranljiva protipoplavna zaščita je preizkušena možnost zaščite objektov in območij tako pri nas kot v tujini, pove Demšar. Tam, kjer jo je smiselno vgraditi, bo uspešno delovala dolgo. Tako odstranljivi kot trajno vgrajeni elementi so namreč izdelani iz visokokakovostnih nerjavnih materialov, zato so vzdržljivi in odporni proti vremenskim vplivom. Glede na dolgo življenjsko dobo so nizki tudi stroški vzdrževanja, ki je nezahtevno.

Ščitijo se lahko samo stavbe ali pa tudi okolica

Sistem je zasnovan modularno, kar pomeni, da je mogoče pregrade prilagajati glede na potrebe in razmere na terenu. Če se ščiti zgolj odprtina na stavbi, denimo vhodna ali garažna vrata, se trajni stebri pritrdijo na vsako stran odprtine. Pri večjih razdaljah – na primer če se ščiti cela stavba z vrtom oziroma večje območje – se dodajo še odstranljivi vmesni stebri. Pritrdilne plošče odstranljivih vmesnih stebrov se vgrajujejo v betonske temelje.

Povsod ni primerna

Nekatere stavbe niso primerne za izvedbo tovrstnih ukrepov, pravi Demšar. Praviloma je odstranljivo protipoplavno zaščito varno namestiti na novejše stavbe z ustreznimi armiranobetonskimi temelji oziroma armiranobetonsko temeljno ploščo in betonskimi ali zidanimi stenami.

Ko poplavno vodo s protipoplavnimi pregradami na vratih, oknih in prezračevalnih jaških zadržimo zunaj stavbe, na temelj in z njim povezane zunanje stene delujejo sile, ki jih statični izračun ni predvidel. Poplavna voda z zunanje strani pritiska na nosilno konstrukcijo in povzroča tveganje za trajne konstrukcijske poškodbe. Zlasti nevarno je, da se te poškodbe včasih niti ne vidijo.

Rešitev: odstranljiva protipoplavna zaščita se oddalji od stavbe

Zato takšna zaščita ni najbolj primerna za montažne individualne ali industrijske stavbe, pri skeletnih gradnjah in pri stavbah z velikimi steklenimi površinami. Demšar priporoča, da se v takih primerih preveri možnost vgradnje po načelu »stran od objekta«, čeprav je taka rešitev lahko dražja. Gre za to, da zaščito oddaljimo od objekta. To pomeni, da ščitimo večje območje in s tem preprečimo, da voda sploh pride do objekta. Takšna rešitev je primerna tudi v primerih, ko se zaradi neustreznega okoliškega odvodnjavanja redno pojavljajo težave ob nalivih. Pri novogradnjah lahko arhitekt trajne dele zaščite skoraj neopazno vključi v zasnovo ureditve okolice.

Treba se je zaščiti tudi pred povratno vodo iz cevovodov

Stavbo pa lahko ogroža tudi voda iz sistemov meteorne ali fekalne kanalizacije. To se ne dogaja zgolj ob poplavah, ampak tudi ob dvigu podtalnice ali pri zamašitvi kanalizacijskih sistemov. Zaščita pred vdorom talne vode je težje izvedljiva, učinkovita rešitev za zaščito kanalizacijskih cevovodov pa je protipovratni ventil. Namesti se v cev ali jašek. Običajne odplake odtekajo nemoteno, ko se pojavi povratna voda, pa protipovratni ventil deluje kot zamašek in vodi prepreči vstop v hišo. Izvedbe se med seboj razlikujejo glede na premer, pa tudi glede na to, koliko povratnega pritiska zdržijo. Vgradnja je enostavna, večji gradbeni posegi niso potrebni, vzdrževanje pa ni zahtevno, saj protipovratni ventil nima gibljivih delov.

Za protipoplavno zaščito se je potrebno odločiti dovolj zgodaj

Ključnega pomena pa je, da so protipoplavni ukrepi pripravljeni pravočasno in da temeljijo na strokovnih podlagah. Te vključujejo proučitev ogroženih območij, pripravo protipoplavnih načrtov ter zagotavljanje potrebne opreme in usposabljanja za njihovo uporabo. Ob tem se je treba zavedati, da je odstranljiva protipoplavna zaščita samo kamenček v mozaiku vseh zaščitnih ukrepov in da se mora v ta mozaik tudi pravilno umestiti.